MIT Enterprise Forum Poland Blog

We help startups to grow

VIDEO CONTENT

AgriTech HUB – Jakich technologii potrzebuje sektor rolno-spożywczy?

AgriTech HUB – Jak wygląda współpraca ze startupami w ramach ścieżki Agritech?

SOLLERS CONSULTING – Jakie technologie będą w najbliższych latach odgrywać kluczową rolę w sektorze ubezpieczeń?

SOLLERS CONSULTING – Jakie wyzwania stoją obecnie przed firmami ubezpieczeniowymi?

SOLLERS CONSULTING – Jak wygląda na świecie obecnie współpraca startupów i firm ubezpieczeniowych?

Anna Jakubowski – Kluczowe kwestie przy budowie zespołu

Linda Plano – Kluczowe elementy prezentacji przed inwestorem

JWP Rzecznicy Patentowi – Spójna strategia ochrony własności intelektualnej startupu

CVC Capital Partners – porady dla startupów

BLOG CONTENT